58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Taryfy

Informacja dla Klientów

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie informuje, że na mocy decyzji GD.RZT. 70.81.116.2022/D.DW z dnia 8 lutego 2023 r. Państwowych Gospodarstw Wodnych Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku wchodzą w życie z dniem 01.03.2023 r. nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

CZYTAJ WIĘCEJ

Informacja dla Klientów

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie informuje, że na mocy decyzji GD.RZT.70.343.116.2021/D.DW z dnia 31 sierpnia 2021 r. Państwowych Gospodarstw Wodnych Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku wchodzą w życie z dniem 14.09.2021 r. nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

CZYTAJ WIĘCEJ

Informacja dla Klientów

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie informuje, że na mocy decyzji GD.RET.070/116/D/2018.KP z dnia 21 maja 2018r. Państwowych Gospodarstw Wodnych Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku roku wchodzą w życie z dniem 02 czerwca 2018r. nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

CZYTAJ WIĘCEJ

Informacja dla Klientów

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie informuje Szanownych Klientów, że na mocy Uchwały nr XXVII /222/ 2017 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 23 lutego 2017 roku wchodzą w życie z dniem 01 kwietnia 2017r. nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

CZYTAJ WIĘCEJ

Informacja dla Klientów

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie informuje Szanownych Klientów, że na mocy Uchwały nr XVI/117/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 lutego 2016 roku wchodzą w życie z dniem 01 kwietnia 2016r. nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

CZYTAJ WIĘCEJ