58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Zgłoś awarię lub szkodę

Zgłoszenie szkody

Zgłoszenie szkody powstałej w związku z działalnością ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie można zgłaszać w następujący sposób:

- listownie na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew
- osobiście - po wypełnieniu „zgłoszenia szkody”. Osobiste zgłoszenia szkody proszę składać sekretariacie Zakładu