58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Regulamin świadczenia usług

Regulamin Świadczenia Usług

Regulamin określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pośrednictwem urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pośrednictwem urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Tczewa, w tym prawa i obowiązki Dostawcy oraz Odbiorców.

Pobierz załączone pliki

Regulamin Świadczenia Usług (pdf / 264 KB. Ilość pobrań: 856)