58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Archiwum

Nr sprawy: NI/069/2021 - "Dostawa oleju napędowego do pojazdów mechanicznych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Tczewie"

Szczegóły i pliki dotyczące postępowania dostępne są poniżej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/066/2021 - "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie"

Szczegóły i pliki dotyczące postępowania dostępne są poniżej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/054/2021 - "Dostawa materiału strukturalnego do kompostowni na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Tczewie"

Szczegóły i pliki dotyczące postępowania dostępne są poniżej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/065/2021 - "Remont sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Krasińskiego w Tczewie"

Szczegóły i pliki dotyczące postępowania dostępne są poniżej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/053/2021 "Remont sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Krasińskiego w Tczewie"

Szczegóły i pliki dotyczące postępowania dostępne są poniżej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/043/2021 "Wykonanie robót zabrukowych i asfaltowych po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz regulacja ulicznych urządzeń wod-kan na terenie miasta Tczewa od dnia 01.09.2021 r. do dnia 31.08.2023 r."

Szczegóły i pliki dotyczące postępowania dostępne są poniżej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/046/2021 "Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Żwirki w Tczewie"

Szczegóły i pliki dotyczące postępowania dostępne są poniżej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/032/2021 "Budowa sieci wodociągowej DN110 (PE), DN160 (PE) i DN200 (żel.) w ul. Malinowskiej, Szkolnej i Czatkowskiej w Tczewie (dz. nr 10/2, 10/3, 10/4 obr. 00002, Tczew-M, dz. nr 198 obr. Tczewskie Łąki, Tczew-G)"

Szczegóły i pliki dotyczące postępowania dostępne są poniżej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/035/2021 "Ochrona mienia należącego do ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie w okresie od dnia 01.07.2021r. do dnia 30.06.2023r."

Szczegóły i pliki dotyczące postępowania dostępne są poniżej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/029/2021 "Modernizacja rozdzielnicy nN 0,4 kV typu RW 66 na ujęciu wody Motława w Tczewie"

Szczegóły i pliki dotyczące postępowania dostępne są poniżej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/019/2021 "Usługa ochrony mienia należącego do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie"

Szczegóły i pliki dotyczące postępowania dostępne są poniżej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/003/2021 "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie"

Szczegóły i pliki dotyczące postępowania dostępne są poniżej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/068/2020 "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie"

Szczegóły i pliki dotyczące postępowania dostępne są poniżej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/065/2020 "Dostawa mebli do budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie przy ul. Czatkowskiej 8"

Szczegóły i pliki dotyczące postępowania dostępne są poniżej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/064/2020 "Dostawa materiału strukturalnego w ilości ok. 13.000 m3/rok do kompostowni na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków"

Szczegóły i pliki dotyczące postępowania dostępne są poniżej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/061/2020 "Dostawa oleju napędowego do pojazdów mechanicznych ZWiK"

Szczegóły i pliki dotyczące postępowania dostępne są poniżej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/058/2020 "Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie przy ul. Czatkowskiej 8"

Szczegóły i pliki dotyczące postępowania dostępne są poniżej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/054/2020 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Saperów oraz w ul. Wojska Polskiego w Tczewie (etapy ES-1a i ES-2)"

Szczegóły i pliki dotyczące postępowania dostępne są poniżej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/041/2020 "Przebudowa budynku administracyjnego ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie przy ul. Czatkowskiej"

Szczegóły i pliki dotyczące postępowania dostępne są poniżej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/048/2020 "Remont sieci wodociągowej DN100 w ul. 30. Stycznia w Tczewie 1/5"

Szczegóły i pliki dotyczące postępowania dostępne są poniżej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/047/2020 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Etap VI w ul. Bałdowskiej w Tczewie do granic miasta Tczewa"

Szczegóły i pliki dotyczące postępowania dostępne są poniżej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/045/2020 "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w ul. Marynarskiej w Tczewie"

Szczegóły i pliki dotyczące postępowania dostępne są poniżej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/038/2020 "Rozbudowa budynku garażu na terenie ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie przy ul. Czatkowskiej 8"

Szczegóły i pliki dotyczące postępowania dostępne są poniżej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/026/2020 "Rozbudowa budynku garażu na terenie ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie przy ul. Czatkowskiej 8"

Szczegóły i pliki dotyczące postępowania dostępne są poniżej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/017/2020 "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Myśliwskiej w Tczewie"

Szczegóły i pliki dotyczące postępowania dostępne są poniżej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/081/2019 "Odbiór odpadów o kodzie 19 05 03 w trakcie procedury przekwalifikowania w nawóz organiczny - kompost nieodpowiadający wymaganiom"

Szczegóły i pliki dotyczące postępowania dostępne są poniżej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/080/2019 "Sprzedaż odpadów o kodzie 19 05 03 w trakcie procedury przekwalifikowania w nawóz organiczny - kompost nieodpowiadający wymaganiom"

Szczegóły i pliki dotyczące postępowania dostępne są poniżej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/078/2019 "Dostawa oleju napędowego do pojazdów mechanicznych ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie"

Szczegóły i pliki dotyczące postępowania dostępne są poniżej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/077/2019 "Dostawa materiału strukturalnego do kompostowania odpadów z oczyszczalni ścieków w Tczewie"

Szczegóły i pliki dotyczące postępowania dostępne są poniżej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/062/2019 "Dostawa materiału strukturalnego do kompostowania odpadów z oczyszczalni ścieków i odbiór odpadów o kodzie 19 05 03, z podziałem na części"

Szczegóły i pliki dotyczące postępowania dostępne są poniżej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/060/2019 "Wykonanie robót zabrukowych i asfaltowych po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz regulacja ulicznych urządzeń wod-kan na terenie miasta Tczewa od dnia 01.10.2019r. do dnia 31.12.2021r."

Pliki dotyczące postępowania dostępne są poniżej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/057/2019 "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od ul. 30 Stycznia do ul. Czyżewskiego w Tczewie"

Pliki dotyczące postępowania dostępne są poniżej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/053/2019 Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0,4 kV zasilającej studnie głębinowe znajdujące się na Ujęciu Wody "Motława"

Pliki dotyczące postępowania dostępne są poniżej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/051/2019 "Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej koparko - ładowarki"

Pliki dotyczące postępowania dostępne są w treści tego ogłoszenia.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/025/2019 "Malowanie pomostów Oczyszczalni ścieków w Tczewie - Etap III"

Pliki dotyczące postępowania dostępne są w treści tego ogłoszenia.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/014/2019 "Ochrona mienia należącego do ZWIK Sp. z o.o. w Tczewie"

Pliki dotyczące postępowania dostępne są w treści tego ogłoszenia.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/013/2019: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji

Pliki dotyczące postępowania dostępne są w treści tego ogłoszenia.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/004/2019: Zakup i dostawa w formie leasingu kapitałowego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu dostawczego zabudowanego typu furgon o DMC do 3,5 t wraz z mobilnym systemem płukania i dezynfekcji ozonem sieci i urządzeń wodociągowych

Pliki dotyczące postępowania dostępne są w treści tego ogłoszenia.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/003/2019 Dostawa zestawu ciągnika siodłowego z naczepą samowyładowczą do obsługi kompostowni osadów ściekowych w Tczewie w ramach projektu: Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z...

Pliki dotyczące postępowania dostępne są w treści tego ogłoszenia.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/068/2018 "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzenia ścieków do oczyszczalni w tczewie"

Pliki dotyczące postępowania dostępne są w treści tego ogłoszenia.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/061/2018 "Remont kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ul. Armii Krajowej, ul. Iwaszkiewicza, ul. Warsztatowej, ul. Południowej i ul. Kolejowej w Tczewie"

Pliki dotyczące postępowania dostępne są w treści tego ogłoszenia.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/049/2018 "Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków nr 67, 66, 65, 64, 63B w ul. Czyżykowskiej w Tczewie"

Pliki dotyczące postępowania dostępne są w treści tego ogłoszenia.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/034/2018 "Malowanie pomostów Oczyszczalni ścieków w Tczewie - Etap III"

Pliki dotyczące postępowania dostępne są w treści tego ogłoszenia.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/028/2018 "Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu asenizacyjnego o pojemności zbiornika 10 m3"

Pliki dotyczące postępowania dostępne są w treści tego ogłoszenia.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/017/2018 "Wykonanie wentylacji mechanicznej oraz instalacji klimatyzacji w budynku administracyjnym ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie przy ul. Czatkowskiej 8"

Pliki dotyczące postępowania dostępne są w treści tego ogłoszenia.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/013/2018 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy działek w ul. Przemysłowej w Tczewie"

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy działek w ul. Przemysłowej w Tczewie

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/064/2017 Kompleksowe rozwiązanie godpodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej z przebudową sysetmu doprowadzenia ścieków do oczyszczalni w Tczewie

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzania ścieków do oczyszczalni w Tczewie.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/059/2017 Wykonanie robót zabrukowych i asfaltowych po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz regulacja ulicznych urządzeń wod-kan na terenie miasta Tczewa w latach 2018 - 2019

Wykonanie robót zabrukowych i asfaltowych po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz regulacja ulicznych urządzeń wod-kan na terenie miasta Tczewa w latach 2018 - 2019.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/060/2017 Budowa dodatkowej nitki kanału sanitarnego - obejścia przepompowni Czatkowy w Tczewie

Zadanie realizowane w ramach Projektu POIS.02.03.00-00-0214/16-00 pod nazwą „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzenia ścieków do Oczyszczalni w Tczewie” objęty finansowaniem ze środków UE w ramach POIiŚ na lata 2014-2020

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/056/2017 "Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją budowy dodatkowej nitki kanału sanitarnego - obejścia przepompowni Czatkowy w Tczewie"

Nr sprawy: NI/056/2017.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/046/2017 "Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków nr 67, 66, 65, 64, 63B w ul. Czyżykowskiej w Tczewie"

Nr sprawy: NI/046/2017.

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/044/2017 - "Malowanie pomostów Oczyszczalni ścieków w Tczewie - Etap III"

Nr sprawy: NI/044/2017

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/029/2017 - "Malowanie pomostów Oczyszczalni ścieków w Tczewie - Etap III"

Nr sprawy: NI/029/2017

CZYTAJ WIĘCEJ

Przetarg nieograniczony na usługę: Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu

Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu nad zadaniem: "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacją części technologicznej i przebudową systemu doprowadzania ścieków do oczyszczalni w Tczewie".

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/019/2017 - "Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń oraz oprogramowania do systemu monitoringu pracy sieci wodociągowej na terenie miasta Tczewa"

Nr sprawy: NI/019/2017

CZYTAJ WIĘCEJ

Nr sprawy: NI/014/2017 - "Usługa ochrony mienia należącego do ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie"

Nr sprawy: NI/014/2017

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa piasku do ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie

Nr sprawy: NI/056/2016

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa pojazdu dostawczego typu furgon wraz z zabudową zestawu do inspekcji rur i kanałów

Nr sprawy: NI/068/2015

CZYTAJ WIĘCEJ

Sukcesywne dostawy oleju napędowego do pojazdów mechanicznych ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie w latach 2016-2017

Nr sprawy: NI/060/2015

CZYTAJ WIĘCEJ

Sukcesywne dostawy oleju napędowego do pojazdów mechanicznych ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie w latach 2016-2017

Nr sprawy: NI/060/2015

CZYTAJ WIĘCEJ

Dostawa pojazdu dostawczego typu furgon wraz z zabudową zestawu do inspekcji rur i kanałów

Nr sprawy: NI/068/2015

CZYTAJ WIĘCEJ

Wykonanie robót zabrukowych i asfaltowych po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz regulacja ulicznych urządzeń wod - kan na terenie miasta Tczewa w latach 2016 - 2017

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego podprogowego. Numer sprawy: NI/055/2015.

CZYTAJ WIĘCEJ

Wykonanie robót zabrukowych i asfaltowych po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz regulacja ulicznych urządzeń wod - kan na terenie miasta Tczewa w latach 2016 - 2017

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego podprogowego. Numer sprawy: NI/055/2015.

CZYTAJ WIĘCEJ

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż ciągnika rolniczego Ursus C 360 3p

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 83-110 Tczew , ul. Czatkowska 8 ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż ciągnika rolniczego Ursus C 360 3p , nr rej. GBB 173 Z , rok prod. 1988 , przebieg - 14 300 mtg. Cena wywoławcza - 10 000 z! / brutto/.

CZYTAJ WIĘCEJ

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż ciągnika rolniczego Ursus C 360 3p

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 83-110 Tczew , ul. Czatkowska 8 ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż ciągnika rolniczego Ursus C 360 3p, nr rej. GDD 173 Z, rok prod. 1988, przebieg - 14 300 mtg. Cena wywoławcza - 14 000 zł /brutto

CZYTAJ WIĘCEJ

Archiwum ZP do dnia 26.05.2015

Archiwum Zamówień Publicznych. Postępowania prowadzone przez ZWiK, opublikowane do dnia 26 maja 2015 roku.

CZYTAJ WIĘCEJ