58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Ścieki

Kanalizacja sanitarna

Sieć kanalizacyjna obsługuje mieszkańców Tczewa oraz okolicznych wsi. Wyposażona jest w 9 lokalnych przepompowni oraz jedną główną "Czatkowy", która znajduje się przed oczyszczalnią ścieków - w pełni zautomatyzowanych.

System monitoringu zapewnia stałą kontrolę pracy przepompowni, prowadzoną z siedziby Zakładu oraz natychmiastowa reakcję w przypadku awarii.

Ścieki doprowadzane są do głównej przepompowni ścieków "Czatkowy". Jest ona wyposażona w kraty rzadkie, na których zachodzi wstępny proces mechanicznego oczyszczania ścieków. Następnie ścieki kierowane są do dalszego oczyszczenia.

Na przepompowni zlokalizowanej jest punkt zlewny dla samochodów asenizacyjnych.

Długość sieci kanalizacyjnej - 121,191 km (rok 2014)
Podłączenia do budynków - 33,211 km (rok 2014)