58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Dział sprzedaży

Odczyt radiowy

Wodomierze główne wyposażane są / będą w nakładki służące do zdalnego, radiowego odczytu. Odczyty wykonywane osobiście przez pracownika ZWiK , zostaną zastąpione zdalnym, elektronicznym odczytem wodomierza.

Zaletą tej zmiany jest m.in. możliwość dokonania odczytu zdalnie bez konieczności wchodzenia pracownika ZWiK do budynku. Ta forma odczytu zapewnia wyeliminowanie pomyłek i daje możliwość odczytu wodomierzy zainstalowanych w miejscach trudno dostępnych.

Ważne !!!

Zmiana formy odczytu nie łączy się z dodatkowymi kosztami dla Klienta!

Zapisy umowy, które dotyczą wodomierza, mają zastosowanie również do zamontowanych nakładek, tzn. nie może być ona zdejmowana, przemieszczana itp.
W przypadku odczytu licznika głównego drogą radiową - odczyt i rozliczenie z uwzględnieniem wskazań wodomierza - podlicznika ogrodowego następuje raz w roku w miesiącach październik - listopad. Istnieje możliwość podawania przez klienta odczytu podlicznika ogrodowego - telefonicznie, e-mailem lub osobiście w Dziale Sprzedaży.

Klient może zamontować wodomierz - podlicznik z nakładką do radiowego odczytu stanu wodomierza - podlicznika. Pozwoli to na automatyczne uwzględnianie wskazań wodomierza - podlicznika w rozliczeniach bieżących. W przypadku zainteresowania takim typem podicznika prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży.