58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Zgłoś awarię lub szkodę

Awaria wodociągu

W przypadku stwierdzenia nieuprawnionego wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, posesji itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie naszych służb pod następującymi numerami telefonów:

- sieć wodociągowa - 58 530 52 65 w godzinach 7.00 - 15.00
- dyspozytornia - 58 531 39 94 - 24 h

lub e-mail zwik@zwik.tczew.pl
Wszelkie zgłoszenia zostaną odnotowane w książce awarii wodociągowych. Na miejsce zgłoszenia wysłane zostanie pogotowie wodociągowe celem oględzin oraz ewentualnego zabezpieczenia miejsca awarii. W przypadku konieczności zamknięcia dopływu wody do posesji (na okres dłuższy niż 6 godzin) położonych w pobliży miejsca awarii, zostanie udostępniony zastępczy punkt czerpania wody.

Informujemy Szanownych Klientów, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie odpowiada jedynie za awarie występujące na sieciach przez Zakład eksploatowanych lub będących jego własnością. W przypadku stwierdzenia awarii na sieci stanowiącej własność odbiorcy usług usunięcie takiej awarii możliwe jest za pełną odpłatnością.