58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Napisz do nas


Dane do faktury VAT:

Dotyczy badań mikrobiologicznych wody do spożycia:

Czy w przypadku przekroczenia wartości parametrycznych wyrażasz zgodę na przekazanie przez Laboratorium sprawozdania z badania jakości wody (cząstkowego lub całościowego) właściwemu inspektorowi sanitarnemu (zgodnie z wymaganiami Dz. U. 2017 poz. 2294)? *

Ważne:

  • Powyższy formularz jest WSTĘPNYM uzgodnieniem realizacji zlecenia.
  • Szczegółowe informacje dotyczące realizacji badań (termin, koszty) zostaną przekazane na adres mailowy wskazany w formularzu.
  • Zlecenie musi zostać podpisane przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną, w trakcie pobrania próbki lub dostarczenia jej do Laboratorium.
  • Prawidłowe przygotowanie instalacji do badań bakteriologicznych należy do Zleceniodawcy. Badania bakteriologiczne próbek pobranych z niedostatecznie przepłukanej instalacji może dawać wyniki przekraczające wartości dopuszczalne. Powtórne badanie jest również odpłatne i wymaga dodatkowego zlecenia.

Dane teleadresowe

Laboratorium Wody i Ścieków Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie

Adres: 83-110 Tczew, ul. Czatkowska 8 Telefon: 58 530 52 50 Faks: 58 530 52 51 E-mail: laboratorium@zwik.tczew.pl Wizytówka: ZWiK vCard

Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 15:00 Sobota: nieczynne Niedziela: nieczynne