58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Woda

Warto pić naszą wodę

Polacy wypijają już ok. 84 litrów butelkowanej wody na głowę ( dane Krajowej Izby Gospodarczej Przemysł Rozlewniczy za 2013 rok).A jeszcze w 2001 r. spożycie wody mineralnej na statystycznego Polaka wynosiło ok. 35 litrów. Tak duży wzrost zawdzięczamy głównie producentom wody, którzy w znacznej mierze przyczynili się do wykreowania mody na konsumpcję wody w butelkach. Pijemy ją, wierząc, że dzięki niej będziemy zdrowsi i wolniej będziemy się starzeć. Spożywamy ją do posiłków, gotujemy w niej, a nawet myjemy się. Tylko od listopada 2012 r. do października 2013 r. wydaliśmy na nią 3 mld zł.

Dlaczego warto pić naszą wodę?

Czy wiesz, że...

Według ekspertów z Państwowego Instytutu Higieny, woda w butelkach nie jest lepsza dla zdrowia niż spełniająca normy sanitarne kranówka.

Czy wiesz, że...

Zgodnie z danymi „Krajowej Izby Gospodarczej Przemysł Rozlewniczy”, zrzeszającej producentów wód butelkowanych, w 2013 roku sprzedano 2485,8 mil litrów wody butelkowanej z czego:

  • 44,03% to wody źródlane,
  • 0,79 % to wody stołowe,
  • 55,18% to wody mineralne


Wśród wód mineralnych najwięcej jest tych niskozmineralizowanych (do 500 mg na litr), które nie mają specjalnie korzystnego wpływu na zdrowie.

Marketing producentów wody butelkowanej sprawia, że konsumenci, nie zwracając uwagi na zawartość składników mineralnych w wodzie, chętnie ją kupują kierując się zapewnieniami o jej zdrowotnym wpływie na nasze organizmy.
Tymczasem się zdarza, że woda trafia do butelek z tego samego ujęcia, które dostarcza wodę do sieci wodociągowej. Bardzo często jest ona jakościowo gorsza od wody płynącej w naszej sieci wodociągowej.

Jak to rozpoznać - Otóż każda woda butelkowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami, musi posiadać opis, umieszczony na butelce, ilości i rodzaju zawartych w niej substancji.
Wśród tych informacji znajduje się wskaźnik "suma rozpuszczonych składników mineralnych". Oznacza on poziom wszystkich, rozpuszczonych w wodzie, mikroelementów oraz innych substancji. Im wyższa wartość tego parametru, tym lepsza, zdrowsza woda.

Nasza woda jest wodą średniozmineralizowaną. Suma rozpuszczonych składników mineralnych to nawet 880 mg/l.


Jeżeli więc w wodzie butelkowanej suma rozpuszczonych składników mineralnych jest mniejsza od 900 mg/l, to jest ona po prostu gorsza od wody płynącej w tczewskich kranach.