58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Nawóz organiczny

Nawóz organiczny "Kompost Pomorski"

Ważna informacja dla klientów


Kompost Pomorski, zgodnie z Decyzją nr 678/21 z dnia 14.09.2021 r. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i jej załącznikiem instrukcją stosowania i przechowywania nawozu organicznego "Kompost Pomorski" jest przeznaczony do stosowania wyłącznie w uprawach polowych roślin rolniczych.

Zgodnie z pozwoleniem nie może być wykorzystywany na łąkach, pastwiskach, pod warzywa, owoce , trawniki, rośliny ozdobne, rośliny leśne.

Zakład nasz wkrótce rozpocznie procedurę rozszerzenia pozwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie stosowania nawozu organicznego "Kompost Pomorski" w sadownictwie oraz pod rośliny ozdobne i trawniki.

Odpowiedzialność za stosowanie i przechowywanie nawozu organicznego "Kompost Pomorski" ponosi kupujący.

Walory nawozu organicznego "Kompost Pomorski"


"Kompost Pomorski" został przebadany w zakresie fizykochemicznym, biologicznym i rolniczym. Badania fizykochemiczne i biologiczne kompostu wykazały, że zawiera on substancje organiczne i mineralne takie jak: azot i fosfor w ilościach, jakie są wymagane dla nawozów organicznych oraz nie zawiera mikroorganizmów chorobotwórczych, przez co jest bezpieczny pod względem sanitarnym. Natomiast badania rolnicze wykazały, że kompost przyczynia się do istotnego wzrostu plonów i zwiększenia zasobności gleby w przyswajalny azot i fosfor, substancję organiczną i próchnicę.

"Kompost Pomorski" uzyskał pozytywne opinie instytutów naukowo-badawczych o jego przydatności do stosowania w rolnictwie pod uprawy polowe oraz pozytywne opinie o jego wpływie na zdrowie zwierząt, na zdrowie ludzi i na środowisko. Zastosowanie nawozu organicznego z pewnością korzystnie wpłynie na warunki powietrzno-wodne w glebie i przyswajalność składników pokarmowych przez rośliny dzięki dużej zawartości próchnicy.

Szczegółowe informacje nt. sprzedaży nawozu można uzyskać pod nr tel. 58 530 52 66 lub adresem e-mail: m.choszcz@zwik.tczew.pl - Technolog Marcin Choszcz

Pobierz załączone pliki

Zlecenie zakupu kompostu (doc / 41 KB. Ilość pobrań: 237)
Cennik kompostu i transportu (docx / 14 KB. Ilość pobrań: 346)
Pozwolenie dot. nawozu 14-09-2021r (pdf / 2939 KB. Ilość pobrań: 286)
Mapa - dojazd do miejsca odbioru kompostu na terenie ZWiK 001 (jpg / 853 KB. Ilość pobrań: 216)