58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Laboratorium

Oferta badań

Co badamy?

Laboratorium Wody i Ścieków wykonuje badania:

  • wody z: przyłączy wodociągowych, studni własnych, hydroforni i stacji uzdatniania wody, lokali usługowo-gastronomicznych, budynków użyteczności publicznej


Jak badamy?

Zakres badań realizowanych przez Laboratorium Wody i Ścieków przedstawiono w poniższych tabelach. Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %.

Badania fizyko-chemiczne i organoleptyczne wody


A - metoda akredytowana; N - metoda nieakredytowana
Z - badanie zatwierdzone przez PPIS w Tczewie

Badania mikrobiologiczne wody


A - metoda akredytowana; N - metoda nieakredytowana
Z - badanie zatwierdzone przez PPIS w Tczewie