58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Laboratorium

Informacje

Laboratorium Wody rozpoczęło swoją działalność w 1989 roku w budynku na terenie Ujęcia Wody Motława i wykonywało wyłącznie badania fizyko-chemiczne wody, a w kolejnych latach rozszerzyło zakres wykonywanych analiz o badania mikrobiologiczne wody. Laboratorium Ścieków zostało uruchomione w 1997 roku w budynku administracyjnym na terenie nowopowstałej oczyszczalni ścieków, do którego w późniejszych latach zostało również przeniesione Laboratorium Wody.

Obecnie Laboratorium Wody i Ścieków działa w budynku administracyjnym przy ul. Czatkowskiej 8 w Tczewie, gdzie dla swoich Klientów wykonuje ponad 5000 badań rocznie, m. in.:

  • Badania wody, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi: mikrobiologiczne, chemiczne, właściwości fizycznych, pobieranie próbek
  • Badania ścieków: chemiczne, właściwości fizycznych, pobieranie próbek jednorazowych;

Działalność Laboratorium Wody i Ścieków prowadzona jest w oparciu o ustanowioną Politykę Jakości, której głównymi celami są:

  • dostarczanie rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników badań Klientom;
  • zapewnienie niezależności, bezstronności i poufności działania;
  • zbudowanie i utrzymywanie opinii rzetelnego, życzliwego, profesjonalnego i godnego zaufania partnera dla Klientów i wszystkich zainteresowanych współpracą z Laboratorium;
  • aktywne reagowanie na zmieniające się wymagania ustaw i przepisów prawnych oraz potrzeby i oczekiwania Klientów;
  • ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania i podnoszenie kompetencji technicznych.


Od 2007 roku system jakości prowadzonych badań oraz kompetencje techniczne Laboratorium są regularnie wysoko oceniane przez Polskie Centrum Akredytacji oraz Inspekcję Sanitarną, co potwierdzają:Zapraszamy do współpracy!