58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Zgłoś awarię lub szkodę

Awaria wodomierza

W przypadku wycieku wody w obrębie zainstalowanego wodomierza lub stwierdzenia nieprawidłowości działania wodomierza związaną z jego pracą bądź wskazaniami prosimy o zgłoszenie tego faktu pod następujące numerami telefonów:

- Dział Sprzedaży - 58 530 52 59, 58 531 30 56
- sieć wodociągowa - 58 530 52 65
- dyspozytornia - 58 531 39 94 - 24 h

lub e-mail sprzedaz@zwik.tczew.pl
Zgłoszenie zostanie przekazane odpowiednim służbom, które uzgodnią z Państwem dogodny termin usunięcie awarii.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie informuje Klientów, iż stosowane wodomierze podlegają okresowej legalizacji zgodnej z zaleceniem Urzędu Miar. Jakakolwiek samowolna ingerencja w działanie wodomierza jest zabroniona.

Informujemy Szanownych Klientów, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie odpowiada jedynie za awarie wodomierzy będących jego własnością. W przypadku stwierdzenia awarii wodomierza będącego własnością odbiorcy usług usunięcie takiej awarii możliwe jest za pełną odpłatnością.