58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Taryfy

Informacja dla Klientów

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie informuje, że na mocy decyzji GD.RZT.70.343.116.2021/D.DW z dnia 31 sierpnia 2021r. Państwowych Gospodarstw Wodnych Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku wchodzą w życie z dniem 14.09.2021 r. nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Szczegóły znajdują się w załączonym poniżej pliku.

Pobierz załączone pliki

Wysokość cen wody oraz stawek opłat abonamentowych na 3-letni okres obowiązywania taryfy - lata 2021-2024 (pdf / 579 KB. Ilość pobrań: 779)