58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Zgłoś awarię lub szkodę

Awaria wodomierza

W przypadku wycieku wody w obrębie zainstalowanego wodomierza lub stwierdzenia nieprawidłowości działania wodomierza związaną z jego pracą bądź wskazaniami prosimy o zgłoszenie tego faktu pod następujące numerami telefonów:

CZYTAJ WIĘCEJ

Awaria wodociągu

W przypadku stwierdzenia nieuprawnionego wycieku, wypływu wody powodującego zalewanie ulic, posesji itd., bądź stwierdzenia podtapiania gruntów, czego przyczyną może być uszkodzenie sieci wodociągowej prosimy o natychmiastowe zawiadomienie naszych służb pod następującymi numerami telefonów:

CZYTAJ WIĘCEJ

Awaria kanalizacji

W przypadku stwierdzenia awarii kanalizacyjnej - nadmiernego spiętrzenia się ścieków w sieci sanitarnej, wypływu nieczystości z sieci sanitarnej itp., prosimy o natychmiastowe zawiadomienie naszych służb pod następującymi numerami telefonów:

CZYTAJ WIĘCEJ

Zgłoszenie szkody

Zgłoszenie szkody powstałej w związku z działalnością ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie można zgłaszać w następujący sposób:

CZYTAJ WIĘCEJ

Ekspertyza wodomierza

W razie wątpliwości co do prawidłowości wskazań wodomierza Odbiorca Usług może złożyć pisemny wniosek - "Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza"

CZYTAJ WIĘCEJ