58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Pobierz załączone pliki

Laboratorium - zlecenie wykonania badania ścieków (doc / 84 KB. Ilość pobrań: 956)
Laboratorium - zlecenie wykonania badania mikrobiologicznego wody (doc / 80 KB. Ilość pobrań: 943)
Laboratorium - zlecenie wykonania badania fizyko-chemicznego wody (doc / 106 KB. Ilość pobrań: 820)
Dział techniczny - wniosek o wydanie warunków technicznych (pdf / 76 KB. Ilość pobrań: 1046)
Dział techniczny - wniosek o rozdział instalacji - podlewanie przydomowego ogródka (pdf / 53 KB. Ilość pobrań: 789)
Dział sprzedaży - zlecenie montażu zaworu antyskażeniowego (pdf / 74 KB. Ilość pobrań: 483)
Dział sprzedaży - zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza (pdf / 52 KB. Ilość pobrań: 546)
Dział sprzedaży - zlecenie wykonania montażu, wymiany, rozplombowania wodomierza (pdf / 60 KB. Ilość pobrań: 919)
Dział sprzedaży - wniosek o wydzierżawienie stojaka hydrantowego z wodomierzem (pdf / 64 KB. Ilość pobrań: 533)
Dział sprzedaży - zlecenie wykonania sprawdzenia wewnętrznej instalacji wodociągowej (pdf / 59 KB. Ilość pobrań: 531)
Dział sprzedaży - wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków (pdf / 58 KB. Ilość pobrań: 644)
Dział sprzedaży - protokół zdawczo odbiorczy stanu wodomierza (pdf / 121 KB. Ilość pobrań: 55)
Inwestycje I - zlecenie wykonania przyłącza wod - kan (pdf / 59 KB. Ilość pobrań: 551)
Inwestycje I - zlecenie wykonania projektu przyłącza (pdf / 59 KB. Ilość pobrań: 538)
Inwestycje I - zlecenie wykonania projektu wraz z wykonawstwem (pdf / 61 KB. Ilość pobrań: 531)
Inwestycje II - Wniosek o odpłatne przejęcie urządzeń wod-kan (doc / 64 KB. Ilość pobrań: 555)
Inwestycje II - Arkusz oceny wniosku o odpłatne przejęcie urządzeń wod-kan (doc / 65 KB. Ilość pobrań: 501)
Inwestycje II - Projekt umowy przejęcia urządzeń wod-kan (doc / 71 KB. Ilość pobrań: 545)
Inwestycje II - Protokół zdawczo - odbiorczy przejmowanych urządzeń wod-kan (doc / 62 KB. Ilość pobrań: 652)
Inwestycje II - Oświadczenie właściciela urządzeń wod-kan, rękojmia, gwarancja (doc / 60 KB. Ilość pobrań: 515)
Inwestycje II - Oświadczenie właściciela urządzeń wod-kan (doc / 1745 KB. Ilość pobrań: 565)
Inwestycje II - Regulamin odpłatnego przejmowania urządzeń wod-kan ZWIK (pdf / 293 KB. Ilość pobrań: 614)