58 531 30 11 • faks: 58 530 52 51

Taryfy

Informacja dla Klientów

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie informuje, że na mocy decyzji GD.RET.070/116/D/2018.KP z dnia 21 maja 2018r. Państwowych Gospodarstw Wodnych Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku roku wchodzą w życie z dniem 02 czerwca 2018r. nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Szczegóły znajdują się w załączonym poniżej pliku.

Pobierz załączone pliki

Wysokość cen wody oraz stawek opłat abonamentowych na 3-letni okres obowiązywania taryfy (lata 2018-2021) (pdf / 1004 KB. Ilość pobrań: 1850)